Tapimas ambasadore/iu – tai savo miesto atstovavimas ir parodymas, kad didžiuojiesi būdama/s Tauragiške/iu, nori skleisti gerąją žinią apie savo miestą, padėti surasti investuotojų, aktyviau įsitraukti į regiono vystymą. Kaip ambasadorė/ius galėsite ne tik konsultuoti, teikti idėjas savo regionui, bet taip pat burti globalių Tauragiškių bendruomenę šalyje, kurioje gyvenate, ir kitaip garsinti savo gimtąjį kraštą.

Norėtum tapti ambasadoriumi? 

Užsiregistruok!

Giedrius Šteimantas

Kopenhaga, Danija

Monika Lionaitė

Stokholmas, Švedija/ Kambera, Australija

Projektų vadovė pastaruosius 6 metus gyvenanti Stokholme, Švedijoje. Dirbanti su sudėtingais, šiai dienai labai aktualiais digitalizavimo projektais, tarptautinėmis konferencijomis. Investicijų koordinatorė startuolių pasaulyje Skandinavijoje ir Kinijoje. Išsilavinimas: Globali vadyba, tarptautiniai ryšiai, lyginamasis ir tarptautinis švietimas, strateginė IT vadyba. Tarptautinių studentų koordinatorė Stokholmo Universitete. Ryšiai su Lietuva: dirbusi su LT ambasada Stokholme ir dimplomatine atsvovybe Ženevoje, UNHCR, WTO; buvusi Lietuviu jaunimo bendruomenės Švedijoje sekretorė. Patarėja viešųjų ryšių klausimais ‘Tavo Robotas’ įkūrėjui plėtojant veiklą valstybiniame sektoriuje siekiant inovacijų bendrinio švietimo srityje Lietuvoje. Mentorė jauniesiems specialistams, Tauragės Pilies alumni (Fotografija, dailė, ugnies šou), aktyviai palaikanti ryšius su Jaunimo Erdve bei Tauragės Savivaldybe. Daugiau info: https://www.linkedin.com/in/monika-lionaite-116a8a105/

Laura Grinevičiūtė

Tbilisis, Gruzija

Gabija J. Vecci

Charlotte, Jungtinės Amerikos valstijos

Greta Petrošiūtė

Iš Tauragės išvyko 2009 m. pabaigus Žalgirių gimnaziją. Savo laiką Tauragėje prisimena kaip aktyvų: lankė MKC dailės klases, dalyvavo įvairių organizacijų veiklose ir renginiuose, įskaitant ir bendradarbiavimą su Tauragės rajono savivaldybe.

Greta yra Kopenhagos lietuvių profesionalų klubo įkūrėja ir prezidentė. Esant galimybės prisijungia prie įvairių iniciatyvų, kaip LT Big Brother mentorių programa ir kt.

„Yra posakis –  „Mąstyk globaliai veik lokaliai“ (angl. Think global, act local). Kur ir kiek laiko begyvenčiau, vis tiek visada būsiu kilusi iš Tauragės, todėl norisi prisidėti prie miesto gerovės savo patirtimi, kontaktais, idėjomis, gerosiomis praktikomis.

Tikiu, kad bendradarbiavimas ir komandinis darbas sukuria rezultatus. Todėl manau,  labai svarbu sukurti abipusę partnerystę, akcentuojant žinių ir informacijos dalijimąsi bei bendrų tikslų ieškojimą ir išsikėlimą“ – sako Greta. Daugiau informacijos: 
https://www.linkedin.com/in/greta-petrosiute-48b32243/

 

Sigita Šimkuvienė

New Haven, Jungtinės Amerikos Valstijos

Diana Aleknaitė

Čikaga, Jungtinės Amerikos Valstijos

„Aš užaugau Tauragėje ir visada laikau Tauragę savo miestu. Branginu viską, kas su juo susiję. Mokykloje buvau aktyvi, šokau pramoginių šokių grupėje, „Jūros“ ansamblyje, merginų modernaus šokio studijoje. Moksleivių kūrybos centras buvo mano antrieji namai. 1998 m. išvažiavau studijuoti į Vilnių, o  2001 m.  –  gyventi  į JAV. Tėveliai gyvena Tauragėje, tad seku ir žinau, kas joje vyksta ir visada labai didžiuojuosi viskuo, ką mano miestas kuria ir ko siekia. Atvykusi į JAV, baigiau  dizaino studijas bei rašytojų mokyklą. Netikėtai dvejiems metams išvykome su vyru pažinti Pasaulio… dviračiais.

Grįžus tai paskatino mus įkurti savo išskirtinių kelionių agentūrą „Yougowild adventures“. Organizuojame netradicines keliones po Pietų ir Šiaurės Ameriką. Mūsų kelionės skirtos visiems: vietiniams amerikiečiams, lietuviams, gyvenantiems ne tik JAV, bet ir Lietuvoje. Ir visada garsiname Lietuvos vardą. Lietuviška vėliava su mumis visada!

Tačiau šis darbas yra daugiau hobis. Be jo, šiuo metu dirbu Pasaulio lietuvių centre Čikagoje – lėšų telkimo koordinatore bei lietuviškų renginių organizatore. Mūsų tikslas – suburti Čikagos apylinkėse gyvenančius lietuvius į stiprią bendruomenę, perimti ankstesnės kartos lietuvių išeivių veiklą ir toliau ją puoselėti. Įsitraukiau į lietuvišką veiklą, nes kas sava –  tas brangiausia. Garsiname savo krašto vardą šioje šalyje ir esame atpažįstami kaip viena iš stipriausių išeivijos bendruomenių. 

 

Auginame du vaikučius. Stengiamės kiek įmanoma dažniau parvažiuoti namo – į Tauragę. Reziumuojant, gyvenu ir dirbu ypač tinkamoje aplinkoje burti tauragiškius į bendruomenę. Žiūriu į Tauragę kaip į vieną stipriausiai kylančių Lietuvos miestų. Būtų šaunu garsinti savo miesto vardą per koncertinius renginius, parodas, įvairias programas, stovyklas.“ – apie save rašo D. Aleknaitė

Daugiau informacijos rasite: https://www.linkedin.com/in/diana-aleknaite-704b688/

Agnė Bernikaitė

Wadenswil, Šveicarija

Juozas Kazlauskas

Jungtinės Amerikos Valstijos Masačiusetsas, Bostonas

1983 m. gimė Tauragėje. 2001 m. baigė Tauragės Jovarų vidurinę mokyklą ir išvyko studijuoti į Kauną (KTU). 2003 metų vasarą išvyko tęsti studijas į JAV bei ten apsigyveno. 

Studijavo kompiuterinių tinklų inžineriją Kauno Technologijos Universitete (Kaunas, LT);

Įgijo verslo vadybos ir administravimo bakalauro diplomą Kembridžo Koledže (Cambridge, MA) ;

Nuo 2006 m. dirba Granite Telecommunications kompanijoje, finansų skyriuje;

JAV bendruomenės (LB) XXII-osios Tarybos narys (2018-2021);

JAV LB Krašto Valdybos iždininkas (2014-2015);

LISS (Lietuvių Išeivijos Studentų Stažuotės) komiteto narys (2014-2018);

Šiaurės Amerikos Šokių ir Dainų švenčių tęstinumo komiteto narys;

Lietuvos istorijos pagal B. Makauską komiteto narys;

Pietų Bostono Lietuvių klubo narys;

Lietuvių fondo narys.

Daugiau informacijos:
https://www.linkedin.com/in/juozaskazlauskas/

Audronė Anulienė

Briuselis, Belgija

„Gimiau Tauragėje ir visad gyvenau, dirbau šiame krašte, bet prieš keletą metų LR Švietimo ir mokslo ministerijos skelbtame konkurse laimėjau darbo vietą Briuselyje, tad limituotai laiko atkarpai palikau Tauragę. Dirbu Europos mokykloje lietuvių kalbos mokytoja. Beje, du mokiniai – tauragiškiai. Apskritai Europos mokyklose mokomi Europos kimisijos, Europos parlamento, NATO darbuotojų vaikai, jie turi teisę mokytis gimtosios kalbos. Tad esu lietuvybės skleidėja ir puoselėtoja.“ – apie save rašo Audronė Anulienė.

Benas Norvilas

Melburnas, Australija

Iš Tauragės į Australiją išvyko 2016 m. Tauragėje
baigė Versmės gimnaziją, aktyviai dalyvavo Tauragės sporto bendruomenės veikloje, žaidė krepšinį.

Baigė Kineziterapijos mokslus Australian college of
sports and fitness. Šiuo metu studijuoja Leadership Management bei dirba pagal specialybę. Yra Australijos lietuvių bendruomenės narys, dalyvauja ir organizuoja lietuvybės skatinimo programas bei sporto šventes.

Per praleistus pusantrų metų sutiko labai daug
Australijos lietuvių, kurie labai daug klausinėjo apie Lietuvos kraštą, žmones, gyvenimą Lietuvoje.  Kadangi Benas buvo neseniai atvykęs, su didele šypsena veide visiems mielai pasakojo ir rodė filmuotą medžiagą iš Lietuvos. Labiausiai
jie buvo nustebę pamatę gimtąjį kraštą Tauragę, jos grožį, didybę ir istoriją, todėl Benas norėjo tapti Tauragės rajono garbės ambasadoriumi. Jis nori
žmonėms svetur pasakoti ir skleisti žinias apie neapsakomą Lietuvos prigimtį. 

Parodyti/šviesti Kitataučius apie Lietuvos krašto
istoriją, puoselėti kultūrines vertybes bei papročius, dalintis tradiciniais patiekalų receptais. Benas tikisi, kad ateityje pavyks suburti žmonių grupę kuri
visa tai norės pamatyti gyvai.

Julius Valantiejus

Miunchenas, Vokietija

Gimė ir užaugo Tauragėje. Kartu su Tauragės muzikos mokyklos orkestru atstovavo Tauragę tiek Lietuvoje, tiek užsienio šalyse. 2006 metais noras studijuoti privertė palikti Tauragę ir nuo to laiko į Tauragę sugrįždavo tik savaitgaliais, per atostogas bei švenčių dienomis.

Šiuo metu dirba vyriausiu inžinieriumi techniku dukterinėje Qualcomm įmonėje RF360 Europe GmbH. Palaiko ryšius su Miuncheno lietuvių bendruomene.

Juliui norėtųsi, kad mūsų gimtasis miestas būtų bent kiek žinomas pasauliniu mastu. Pasak jo, pasisėmus patirties iš Miuncheno, būtų galima  plėtoti žaliąją energetiką ir Tauragėje.

Audronė Trilikauskytė

Londonas, Jungtinė Karalystė

„Iš Tauragės išvykau 2012 m. sausio 29 d. Tauragė mano gimtasis miestas, todėl pirmiausia šis miestas man asocijuojasi su namais. Smagu matyti, kad „namai“ su duobėtomis gatvėmis, nesutvarkytomis pakrantėmis ir pastatais, ribota visuomenine veikla taip kardinaliai pasikeitė į gerą per pakankamai trumpą laikotarpį.

Kadangi Tauragė mano gimtasis miestas, norėtųsi padėkoti miestui už praeityje suteiktas galimybes, patirtis ir gražius prisiminimus.

Norėtųsi, kad emigracijoje gyvenantys vaikai būtų užimti vasaros metu laiką leidžiant Tauragėje. Būtų darželiai, vasaros stovyklos ir t.t.“ – savo mintimis dalinasi Audronė, šiuo metu dirbanti klinikinių projektų vadove.

Daugiau info: https://www.linkedin.com/in/audro
ne-trilikauskyte-417a5375/

Egidijus Arnašius

Dublinas, Airija

E. Arnašius gimė 1968 m. Tauragėje. 1975–1983 m. mokėsi Tauragės I-oje vidurinėje mokykloje, 1983–1987 – Klaipėdos S. Šimkaus konservatorijoje, 1990–1996 – Telšių kunigų seminarijoje, 2002–2003 studijavo Melburno universiteto Šv. Teologijos koledže (Australija).

1996–2000 m. jis buvo Mažeikių Šv. Jėzaus širdies parapijos klebono pavaduotojas, M. Račkausko gimnazijos kapelionas, Ateitininkų organizacijos dvasinis vadovas, 1999–2000 – Mažeikių Katalikų centro direktorius, 2000–2003 – Lietuvių Katalikų Misijos kapelionas Melburne (Viktorijos valstija, Australija), Lietuvos skautų kapelionas Melburne, 2003–2004 – Eigirdžių ir Ubiškės (Telšių r.) parapijų klebonas, Telšių vyskupijos Šeimos ir jaunimo centrų direktoriaus pavaduotojas. 2005 m. Telšių vyskupas SJ kunigą Egidijų Arnašių paskyrė Lietuvių Katalikų Misijos kapelionu kunigu į Airijos sostinėje Dubline esančią Šv. Andriejaus bažnyčią.

E. Arnašius pirmas iš Lietuvos kunigų išleido savo kūrybos dainuojamosios poezijos muzikinį albumą „Iš tavo rankų“ (1999; pakartotinas leidimas „Nemunais į laisvę“, 2009). E. Arnašius yra Lietuvos karališkosios bajorų draugijos Tauragės krašto narys.

Jis apdovanotas Tautinių mažumų ir išeivijos departamento garbės sidabro ženklu „Už nuopelnus“ (2007), LR Užsienio reikalų ministerijos Lietuvos tūkstantmečio žvaigžde už lietuvių vienijimą ir lietuvybės stiprinimą Airijoje“ (2009).  Už žemaičių kultūrinės tapatybės saugojimą ir kūrybinę saviraišką, žemaičių bendrystės žadinimą, kultūrinės ir šviečiamosios veiklos mecenavimą ir globą jam yra įteiktas  Žemaičio Aukso ženklelis.

Kunigas E. Arnašius savo veikla ženkliai prisideda prie Žemaitijos žmonių gerovės ir klestėjimo, tikėjimo, istorinės atminties bei pilietiškumo stiprinimo. Telšių vyskupijos piligriminio žygio į Kryžių kalną organizatorius ir vadovas (2004), bei pirmą kartą Lietuvoje organizuotų Pasaulio žemaičių dienų Ambasadorius (2016 m.). Jis aktyviai dalyvauja Airijos lietuvių bendruomenės gyvenime, organizuoja daug renginių Airijos Šv. Andriejaus bažnyčioje.

2019 m. lapkričio 22 d. ir gruodžio 2 d. parvežė ir pristatė Marcelės Kubiliūtės portretą Lietuvai ir Tauragei, kurį galima pamatyti Tauragės Viešojoje Birutės Baltrušaitytės bibliotekoje.  

Rūta Lukošiūnaitė

Lundas, Švedija

Rūta yra aplinką tausojančio dizaino specialistė bei darnių ir atkuriančių ryšių dizainerė. Rūta yra sukaupusi 6 metų patirtį vystant dizaino, architektūros, urbanistinės vietokūros ir bendruomenės įtraukimo projektus Danijoje, Jungtinėje Karalystėje, Lietuvoje ir Švedijoje. Ji turi Architektūros technologijos ir statybų vadybos bakalaurą, o šiuo metu studijuoja Aplinkotyros ir Darnumo mokslo magistro studijų programą Švedijoje, Lundo Universitete. Rūta užsienyje gyvena nuo “Versmės” gimnazijos baigimo (2010). Pastaruoju metu Rūta aktyviau įsitraukia į kūrybinės vietokūros veiklas Lietuvoje tokias kaip Keliaujančios Architektūros Dirbtuvės (2018) ir Šilainių Sodai (2018 – Tebevykdoma veikla). Rūtos tikslas: kūrybiškai, bendruomeniškai ir informuotai judėti Darnios Tauragės link. 
Daugiau informacijos: 
https://www.linkedin.com/
in/rutalukosiunaite/

Agnė Nainytė

Roterdamas, Olandija

Agnė yra verslo procesų optimizavimo ekspertė taikant “LEAN” metodologiją. Baigusi Vilniaus Universiteto Ekonomikos fakulteto studijas, ji išvyko įgyti magistro laipsnį Olandijos Erasmus universitete, kur vėliau ir pasiliko kurti savo karjerą. Agnė visuomet dirbo tarptautinių įmonių transformacijos programose, kur jai teko įgyti žinių, kaip sėkmingai kurti ir įgyvendinti didelių korporacijų (Philips ir Maersk) pokyčius. 2019 metais ji nusprendė padaryti karjeros pertrauką ir išvyko savanoriauti į Ugandą, kur padėjo moterims vystyti jų vietinį verslą. Savo žiniomis ir patirtimi Agnė dažnai dalijasi savo asmeniniame internetiniame puslapyje https://nainyte.com/ bei https://www.li
nkedin.com/in/agne-nainyte/

Agnės ambasadorystės tikslas yra padėti Tauragės verslo įmonėms optimizuoti jų
verslą bei bendradarbiauti su jaunimu padedant jiems atrasti sėkmingą karjeros
kelią.

Gintarė Jautakaitė

Florida, Jungtinės Amerikos Valstijos

Jau beveik 40 metų JAV gyvenanti krištolinio balso dainininkė, pianistė, kompozitorė, poetė 1958 m. gimusi Tauragėje. Pirmąją dainą “Vieversėlis” sukūrė šešerių metų ir laimėjo radijo dainų konkursą. Trylikametės Gintarės sukurtos pirmosios reikšmingesnės dainos yra “Mediniai žirgeliai” ir „Dobilo širdy“. Baigė Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos fortepijono ir džiazo improvizacijos studijas. Taip pat baigė Kauno Juozo Gruodžio muzikos  koledžo fortepijono skyrių. 1974 m. įdainavo Monikos rolę miuzikle Ugnies medžioklė su varovais. 1980 m. dainavo filme Dičiaus karjera. 1981 m. Dniepropetrovske laimėjo jaunųjų artistų konkursą ir gavo premiją.

1982 m. emigravo į JAV ir 1983 m. tapo šios šalies piliete. 1990 m. persikėlė gyventi į Jungtinę Karalystę, kur bendradarbiavo su prodiuseriais ir muzikantais Guss Dudgeon (dirbo su Eltonu Džonu), Andrew Claxton (Dead Can Dance), James (Radiohead), Adam Wakeman (Yes – Rick Wakeman sūnumi). Žymiais didžėjais Patrick Pulsinger ir Gaeton Schurrer (Madonos „Ray of Light“), Neil MacLellan (The Prodigy). 1997 m. Anglijoje pasirašė kūrybinę sutartį su EMI šešiems autorinės muzikos albumams. Taip pat pasirašė
leidybinę sutartį su SONY. 2000 m. kovo mėnesį
Europos ir Amerikos rinkoje pasirodė EMI-SONY išleista plokštelė “Earthless”. “Earthless” dainos pasiekė 24 ir 13 hitų vietas Anglijos topuose. 

Kristina Kiminiūtė

Jungtinė Karalystė, Braitonas

Tauragje lankė Versmės gimnazij, kurioje paskutinius dvejus metus moksi Tarptautinio Bakalaureato Diplomo Programos klasje. Pabaigusi  mokyklstojo į Notingemo universitetą (The University of Nottingham), kuriame savo bakalauro studijas pradjo 2015 metais.

iuo metu studijuoja Londono ekonomikos ir politikos mokslų mokykloje (London School of Economics and Political Science), kurioje planuoja gyti magistro laipsnio studijas socialins ir kultrins psichologijos mokslų srityje. Greta studij, aktyviai domisi socialinmis problemomis ir jų sprendimu. Keletas problemų pavyzdių apima visuomens sveikat, nedarb, nusikalstamumą ir socialinę nelygyb. Kaip ambasadorė prisidtų prie darnaus Taurags regiono vystymo, atneant naujausius mokslinių tyrimų rezultatus socialins gerovs srityje.

Planuoja surengti politin/mokslo (nepartinį) forum, siekiantis ugdyti politin, kultrinį ir mokslinį mstymą visuomenje.

Eglė

Eglė Petravičienė

Kalgaris, Kanada

Gimusi ir augusi Tauragje. Į Kanadą ivyko 2007 m. Dirba interjero dizaino kompanijoje. 3 metus buvo viena iš Kalgario lietuvių bendruomens vadovi. Dalyvauja Kanados lietuvių susirinkimuose. oka Kalgario lietuvių folkloriniame ansamblyje. Dalyvauja pasaulio lietuvių šokių šventse. Dalinasi ir garsina Taurags vard.

Ketina burti Tauragikius ir kratieius esanius Kanadoje. Bandys suorganizuoti tarptautinį susitikimą tarp Kanados kratieių ir Taurags apsikeisti iniomis ir idjomis, galbokių kolektyvų pasirodymais. Gali duoti patarimų po Kanadą keliaujantiems kratieiams, pagal galimybę susitikti su Kalgaryje vieiniais Tauragikiais.

Laura

Laura Beišė

Mdžaras, Malta

Iš Taurags ivyko prieš 8 metus. ia daugiau nei 10 metų dirbo vietimo staigose. Vienoje iš jų organizuodavo, reisuodavo vairius renginius ir projektus.
iuo metu dirba didelje aviacijos – skrydių aptarnavimo kompanijoje. Viename iš padalinių uima departamento vadovs pavaduotojos pareigas.

Kaip ambasadorė padės krato monms pasisemti naujų patiri, malonių įspdių Maltoje. Prisidės umezgant naujus kontaktus tolimesniam bendravimui ir bendradarbiavimui.

Ketina padti umegsti draugystę tarp Taurags ir vieno ar kelių Maltos miest. Vieintiems Maltoje parodyti/pristatyti meninę muzikinę program.
Dalyviams suorganizuoti rekreacin
ę – paintin

programą ,,Atrask Malt

Orestas

Orestas Rimkus

Kraistčerčas, Naujoji Zelandija

Dirbo Tauragikių įkurtoje monje operatoriumi/ininieriumi. oko Taurags ansamblyje ,,Jra”, grojo muamaisiais Kultros centro orkestre. Iš Taurags ivyks nuo 2016 met. Metus praleido Australijoje, po to persiklė į Naujją Zelandij.

Kaip ambasadorius prisidės Taurags vardo garsinimu Naujoje Zelandijoje. 

Į Naujją Zelandiją atvykstantiems kratieiams galėtų suteikti naudingos informacijos, galtų aprodyti alia jo esanius miestus. Duoti naudingų patarimų keliaujantiems. Itikus nelaimei būtų galima kreiptis dl pagalbos.

Ketina prisidti prie Taurags miesto vystimosi naudingomis idjomis.

Raimonda Masiulytė–Ramchurn

Malingaras, Airija

Vaikystę praleido Karšuvoje, kaime garsėjančiu Karšuvos piliakalniu bei kraštovaizdžiu. Skaudvilės vidurinėje mokykloje bei Tauragės muzikos mokykloje prasidėjo Raimondos, kaip atlikėjos bei dainų kūrėjos kelias.  Baigė M. K. Čiurlionio menų gimnaziją. Virš 10 metų gyvena Airijoje, neseniai persikėlė į Malingaro miestelį, garsėjantį tradiciniais muzikantais, ežerais ir žirgynais.  Dainuoja su Dublin Gospel choru. Dažnai pasirodo vietinėje Airijos spaudoje. 2019 m. buvo išrinkta Airijos lietuvių Metų žmogumi. Puoselėja ryšį tarp Lietuvos ir Airijos. Tapusi ambasadore ketina įnešti naujų kūrybinių vėjų bei išdidžiai nešti Lietuvos, Tauragės, Skaudvilės bei Karšuvos vardus Airijoje ir pasaulyje.