Tapimas ambasadore/iu – tai savo miesto atstovavimas ir parodymas, kad didžiuojiesi būdama/s Tauragiške/iu, nori skleisti gerąją žinią apie savo miestą, padėti surasti investuotojų, aktyviau įsitraukti į regiono vystymą. Kaip ambasadorė/ius galėsite ne tik konsultuoti, teikti idėjas savo regionui, bet taip pat burti globalių Tauragiškių bendruomenę šalyje, kurioje gyvenate, ir kitaip garsinti savo gimtąjį kraštą.

Norėtum tapti ambasadoriumi? 

Užsiregistruok!

Giedrius Šteimantas

Vilnius, Lietuva/Kopenhaga, Danija

Verslininkas, investuotojas dirbantis informacinių technologijų ir medienos apdirbimo srityse. Šiuo metu po 11 metų gyvenimo Danijoje gyvena Vilniuje, tačiau daug laiko praleidžia Kopenhagoje.

“Visur ir visada stengiuosi atstovauti tiek Tauragę, tiek Lietuvą. Per savo karjerą teko dirbti ir su didelėmis korporacijomis, ir su mažais, bet labai sėkmingais startuoliais. Savo tautybę ir šaknis matau kaip privalumą, kuris užkrečia ir intriguoja užsienio partnerius, kurie mano pagalba atranda Tauragę ir Lietuvą.”

Daugiau informacijos: https://www.linkedin.com/
in/steimantas/

Monika Lionaitė

Stokholmas, Švedija/ Kambera, Australija

Projektų vadovė pastaruosius 6 metus gyvenusi Stokholme, Švedijoje ir metus Kanberoje, Australijoje. Dirbanti su sudėtingais, šiai dienai labai aktualiais digitalizavimo projektais, tarptautinėmis konferencijomis. Investicijų koordinatorė startuolių pasaulyje Skandinavijoje ir Kinijoje. Išsilavinimas: Globali vadyba, tarptautiniai ryšiai, lyginamasis ir tarptautinis švietimas, strateginė IT vadyba. Tarptautinių studentų koordinatorė Stokholmo Universitete. Ryšiai su Lietuva: dirbusi su LT ambasada Stokholme ir dimplomatine atsvovybe Ženevoje, UNHCR, WTO; buvusi Lietuviu jaunimo bendruomenės Švedijoje sekretorė. Patarėja viešųjų ryšių klausimais ‘Tavo Robotas’ įkūrėjui plėtojant veiklą valstybiniame sektoriuje siekiant inovacijų bendrinio švietimo srityje Lietuvoje. Mentorė jauniesiems specialistams, Tauragės Pilies alumni (Fotografija, dailė, ugnies šou), aktyviai palaikanti ryšius su Jaunimo Erdve bei Tauragės Savivaldybe. Daugiau info: https://www.linkedin.com/in/monika-lionaite-116a8a105/

Laura Grinevičiūtė

Tbilisis, Sakartvelas

Gabija J. Vecci

Charlotte, Jungtinės Amerikos valstijos

Greta Petrošiūtė

Vilnius, Lietuva

Iš Tauragės išvyko 2009 m. pabaigus Žalgirių gimnaziją. Savo laiką Tauragėje prisimena kaip aktyvų: lankė MKC dailės klases, dalyvavo įvairių organizacijų veiklose ir renginiuose, įskaitant ir bendradarbiavimą su Tauragės rajono savivaldybe.

Greta yra Kopenhagos lietuvių profesionalų klubo įkūrėja ir prezidentė. Esant galimybės prisijungia prie įvairių iniciatyvų, kaip LT Big Brother mentorių programa ir kt.

„Yra posakis –  „Mąstyk globaliai veik lokaliai“ (angl. Think global, act local). Kur ir kiek laiko begyvenčiau, vis tiek visada būsiu kilusi iš Tauragės, todėl norisi prisidėti prie miesto gerovės savo patirtimi, kontaktais, idėjomis, gerosiomis praktikomis.

Tikiu, kad bendradarbiavimas ir komandinis darbas sukuria rezultatus. Todėl manau,  labai svarbu sukurti abipusę partnerystę, akcentuojant žinių ir informacijos dalijimąsi bei bendrų tikslų ieškojimą ir išsikėlimą“ – sako Greta. Daugiau informacijos: 
https://www.linkedin.com/in/greta-petrosiute-48b32243/

Sigita Šimkuvienė

New Haven, Jungtinės Amerikos Valstijos

Sigita Šimkuvienė, paliko mokytojos darbą Tauragėje, ir priėmusi naujus gyvenimo iššūkius, atvyko gyventi į JAV. 

Iš Sigitos galima pasimokyti ne tik noro pamatyti ir pažinti naujus dalykus. Ji kupina ir drąsos. „Dar nemokėdama kalbos sugebėjau įsidarbinti Jeilio universiteto teisės mokykloje, ten kaip tik ieškojo mokytojos. Jie įvertino mano gebėjimą dirbti su vaikais“, – pasakoja Sigita. Tačiau to, kad kasdien ugdo jaunąją kartą šiai veikliai lietuvei nepakako. Ji drąsiai įsiliejo ir į vieną didžiausių lietuvių bendruomenių pasaulyje ir netgi tapo pirmąja jos vadove, atvykusia po Lietuvos nepriklausomybės. Sigita dvi kadencijas (2012-2018 m.) energingai, išradingai ir atsakingai vadovavo JAV lietuvių bendruomenės Krašto valdybai.

Diana Aleknaitė

Čikaga, Jungtinės Amerikos Valstijos

„Aš užaugau Tauragėje ir visada laikau Tauragę savo miestu. Branginu viską, kas su juo susiję. Mokykloje buvau aktyvi, šokau pramoginių šokių grupėje, „Jūros“ ansamblyje, merginų modernaus šokio studijoje. Moksleivių kūrybos centras buvo mano antrieji namai. 1998 m. išvažiavau studijuoti į Vilnių, o  2001 m.  –  gyventi  į JAV. Tėveliai gyvena Tauragėje, tad seku ir žinau, kas joje vyksta ir visada labai didžiuojuosi viskuo, ką mano miestas kuria ir ko siekia. Atvykusi į JAV, baigiau  dizaino studijas bei rašytojų mokyklą. Netikėtai dvejiems metams išvykome su vyru pažinti Pasaulio… dviračiais.

Grįžus tai paskatino mus įkurti savo išskirtinių kelionių agentūrą „Yougowild adventures“. Organizuojame netradicines keliones po Pietų ir Šiaurės Ameriką. Mūsų kelionės skirtos visiems: vietiniams amerikiečiams, lietuviams, gyvenantiems ne tik JAV, bet ir Lietuvoje. Ir visada garsiname Lietuvos vardą. Lietuviška vėliava su mumis visada!

Tačiau šis darbas yra daugiau hobis. Be jo, šiuo metu dirbu Pasaulio lietuvių centre Čikagoje – lėšų telkimo koordinatore bei lietuviškų renginių organizatore. Mūsų tikslas – suburti Čikagos apylinkėse gyvenančius lietuvius į stiprią bendruomenę, perimti ankstesnės kartos lietuvių išeivių veiklą ir toliau ją puoselėti. Įsitraukiau į lietuvišką veiklą, nes kas sava –  tas brangiausia. Garsiname savo krašto vardą šioje šalyje ir esame atpažįstami kaip viena iš stipriausių išeivijos bendruomenių. 

Auginame du vaikučius. Stengiamės kiek įmanoma dažniau parvažiuoti namo – į Tauragę. Reziumuojant, gyvenu ir dirbu ypač tinkamoje aplinkoje burti tauragiškius į bendruomenę. Žiūriu į Tauragę kaip į vieną stipriausiai kylančių Lietuvos miestų. Būtų šaunu garsinti savo miesto vardą per koncertinius renginius, parodas, įvairias programas, stovyklas.“ – apie save rašo D. Aleknaitė

Daugiau informacijos rasite: https://www.linkedin.com/in/diana-aleknaite-704b688/

Agnė Bernikaitė

Wadenswil, Šveicarija

Juozas Kazlauskas

Jungtinės Amerikos Valstijos Masačiusetsas, Bostonas

1983 m. gimė Tauragėje. 2001 m. baigė Tauragės Jovarų vidurinę mokyklą ir išvyko studijuoti į Kauną (KTU). 2003 metų vasarą išvyko tęsti studijas į JAV bei ten apsigyveno. 

Studijavo kompiuterinių tinklų inžineriją Kauno Technologijos Universitete (Kaunas, LT);

Įgijo verslo vadybos ir administravimo bakalauro diplomą Kembridžo Koledže (Cambridge, MA) ;

Nuo 2006 m. dirba Granite Telecommunications kompanijoje, finansų skyriuje;

JAV bendruomenės (LB) XXII-osios Tarybos narys (2018-2021);

JAV LB Krašto Valdybos iždininkas (2014-2015);

LISS (Lietuvių Išeivijos Studentų Stažuotės) komiteto narys (2014-2018);

Šiaurės Amerikos Šokių ir Dainų švenčių tęstinumo komiteto narys;

Lietuvos istorijos pagal B. Makauską komiteto narys;

Pietų Bostono Lietuvių klubo narys;

Lietuvių fondo narys.

Daugiau informacijos:
https://www.linkedin.com/in/juozaskazlauskas/

Audronė Anulienė

Briuselis, Belgija

„Gimiau Tauragėje ir visad gyvenau, dirbau šiame krašte, bet prieš keletą metų LR Švietimo ir mokslo ministerijos skelbtame konkurse laimėjau darbo vietą Briuselyje, tad limituotai laiko atkarpai palikau Tauragę. Dirbu Europos mokykloje lietuvių kalbos mokytoja. Beje, du mokiniai – tauragiškiai. Apskritai Europos mokyklose mokomi Europos kimisijos, Europos parlamento, NATO darbuotojų vaikai, jie turi teisę mokytis gimtosios kalbos. Tad esu lietuvybės skleidėja ir puoselėtoja.“ – apie save rašo Audronė Anulienė.

Benas Norvilas

Melburnas, Australija

Iš Tauragės į Australiją išvyko 2016 m. Tauragėje
baigė Versmės gimnaziją, aktyviai dalyvavo Tauragės sporto bendruomenės veikloje, žaidė krepšinį.
Baigė Kineziterapijos mokslus Australian college of
sports and fitness. Šiuo metu studijuoja Leadership Management bei dirba pagal specialybę. Yra Australijos lietuvių bendruomenės narys, dalyvauja ir organizuoja lietuvybės skatinimo programas bei sporto šventes.
Per praleistus pusantrų metų sutiko labai daug
Australijos lietuvių, kurie labai daug klausinėjo apie Lietuvos kraštą, žmones, gyvenimą Lietuvoje. Kadangi Benas buvo neseniai atvykęs, su didele šypsena veide visiems mielai pasakojo ir rodė filmuotą medžiagą iš Lietuvos. Labiausiai
jie buvo nustebę pamatę gimtąjį kraštą Tauragę, jos grožį, didybę ir istoriją, todėl Benas norėjo tapti Tauragės rajono garbės ambasadoriumi. Jis nori
žmonėms svetur pasakoti ir skleisti žinias apie neapsakomą Lietuvos prigimtį.
Parodyti/šviesti Kitataučius apie Lietuvos krašto
istoriją, puoselėti kultūrines vertybes bei papročius, dalintis tradiciniais patiekalų receptais. Benas tikisi, kad ateityje pavyks suburti žmonių grupę kuri
visa tai norės pamatyti gyvai.

Julius Valantiejus

Miunchenas, Vokietija

Gimė ir užaugo Tauragėje. Kartu su Tauragės muzikos mokyklos orkestru atstovavo Tauragę tiek Lietuvoje, tiek užsienio šalyse. 2006 metais noras studijuoti privertė palikti Tauragę ir nuo to laiko į Tauragę sugrįždavo tik savaitgaliais, per atostogas bei švenčių dienomis. Šiuo metu dirba vyriausiu inžinieriumi techniku dukterinėje Qualcomm įmonėje RF360 Europe GmbH. Palaiko ryšius su Miuncheno lietuvių bendruomene. Juliui norėtųsi, kad mūsų gimtasis miestas būtų bent kiek žinomas pasauliniu mastu. Pasak jo, pasisėmus patirties iš Miuncheno, būtų galima  plėtoti žaliąją energetiką ir Tauragėje.

Audronė Trilikauskytė

Londonas, Jungtinė Karalystė

„Iš Tauragės išvykau 2012 m. sausio 29 d. Tauragė mano gimtasis miestas, todėl pirmiausia šis miestas man asocijuojasi su namais. Smagu matyti, kad „namai“ su duobėtomis gatvėmis, nesutvarkytomis pakrantėmis ir pastatais, ribota visuomenine veikla taip kardinaliai pasikeitė į gerą per pakankamai trumpą laikotarpį.

Kadangi Tauragė mano gimtasis miestas, norėtųsi padėkoti miestui už praeityje suteiktas galimybes, patirtis ir gražius prisiminimus.

Norėtųsi, kad emigracijoje gyvenantys vaikai būtų užimti vasaros metu laiką leidžiant Tauragėje. Būtų darželiai, vasaros stovyklos ir t.t.“ – savo mintimis dalinasi Audronė, šiuo metu dirbanti klinikinių projektų vadove. Daugiau info: https://www.linkedin.com/in/audro ne-trilikauskyte-417a5375/

Egidijus Arnašius

Dublinas, Airija

E. Arnašius gimė 1968 m. Tauragėje.
1975–1983 m. mokėsi Tauragės I-oje vidurinėje mokykloje, 1983–1987 – Klaipėdos
S. Šimkaus konservatorijoje, 1990–1996 – Telšių kunigų seminarijoje, 2002–2003
studijavo Melburno universiteto Šv. Teologijos koledže (Australija).

2005 m. Telšių vyskupas SJ kunigą Egidijų Arnašių paskyrė Lietuvių Katalikų Misijos kapelionu kunigu į Airijos sostinėje Dubline esančią Šv. Andriejaus bažnyčią.

E. Arnašius pirmas iš Lietuvos kunigų išleido savo kūrybos dainuojamosios poezijos muzikinį albumą „Iš tavo rankų“ (1999; pakartotinas leidimas „Nemunais į laisvę“, 2009). E. Arnašius yra Lietuvos karališkosios bajorų draugijos Tauragės krašto narys.

Jis apdovanotas Tautinių mažumų ir išeivijos departamento garbės sidabro ženklu „Už nuopelnus“ (2007), LR Užsienio reikalų ministerijos Lietuvos tūkstantmečio žvaigžde už lietuvių vienijimą ir lietuvybės stiprinimą Airijoje“ (2009).  Už žemaičių kultūrinės tapatybės saugojimą ir kūrybinę saviraišką, žemaičių bendrystės žadinimą, kultūrinės ir šviečiamosios veiklos mecenavimą ir globą jam yra įteiktas  Žemaičio Aukso ženklelis.

Kunigas E. Arnašius savo veikla ženkliai prisideda prie Žemaitijos žmonių gerovės ir klestėjimo, tikėjimo, istorinės atminties bei pilietiškumo stiprinimo. Telšių vyskupijos piligriminio žygio į Kryžių kalną organizatorius ir vadovas (2004), bei pirmą kartą Lietuvoje organizuotų Pasaulio žemaičių dienų Ambasadorius (2016 m.). Jis aktyviai dalyvauja Airijos lietuvių bendruomenės gyvenime, organizuoja daug renginių Airijos Šv. Andriejaus bažnyčioje.

2019 m. lapkričio 22 d. ir gruodžio 2 d. parvežė ir pristatė Marcelės Kubiliūtės portretą Lietuvai ir Tauragei, kurį galima pamatyti Tauragės Viešojoje Birutės Baltrušaitytės bibliotekoje.

Rūta Lukošiūnaitė

Lundas, Švedija

Rūta yra aplinką tausojančio dizaino specialistė bei darnių ir atkuriančių ryšių dizainerė. Rūta yra sukaupusi 6 metų patirtį vystant dizaino, architektūros, urbanistinės vietokūros ir bendruomenės įtraukimo projektus Danijoje, Jungtinėje Karalystėje, Lietuvoje ir Švedijoje. Ji turi Architektūros technologijos ir statybų vadybos bakalaurą, o šiuo metu studijuoja Aplinkotyros ir Darnumo mokslo magistro studijų programą Švedijoje, Lundo Universitete. Rūta užsienyje gyvena nuo “Versmės” gimnazijos baigimo (2010). Pastaruoju metu Rūta aktyviau įsitraukia į kūrybinės vietokūros veiklas Lietuvoje tokias kaip Keliaujančios Architektūros Dirbtuvės (2018) ir Šilainių Sodai (2018 – Tebevykdoma veikla). Rūtos tikslas: kūrybiškai, bendruomeniškai ir informuotai judėti Darnios Tauragės link. 
Daugiau informacijos: www.linkedin.com/ in/rutalukosiunaite/in/rutalukosiunaite/

Agnė Nainytė

Roterdamas, Olandija

Agnė yra verslo procesų optimizavimo ekspertė taikant “LEAN” metodologiją. Baigusi Vilniaus Universiteto Ekonomikos fakulteto studijas, ji išvyko įgyti magistro laipsnį Olandijos Erasmus universitete, kur vėliau ir pasiliko kurti savo karjerą. Agnė visuomet dirbo tarptautinių įmonių transformacijos programose, kur jai teko įgyti žinių, kaip sėkmingai kurti ir įgyvendinti didelių korporacijų (Philips ir Maersk) pokyčius. 2019 metais ji nusprendė padaryti karjeros pertrauką ir išvyko savanoriauti į Ugandą, kur padėjo moterims vystyti jų vietinį verslą. Savo žiniomis ir patirtimi Agnė dažnai dalijasi savo asmeniniame internetiniame puslapyje https://nainyte.com/ bei https://www.li nkedin.com/in/agne-nainyte/ Agnės ambasadorystės tikslas yra padėti Tauragės verslo įmonėms optimizuoti jų verslą bei bendradarbiauti su jaunimu padedant jiems atrasti sėkmingą karjeros kelią.

Gintarė Jautakaitė

Florida, Jungtinės Amerikos Valstijos

Jau beveik 40 metų JAV gyvenanti krištolinio balso dainininkė, pianistė, kompozitorė, poetė 1958 m. gimusi Tauragėje. Pirmąją dainą “Vieversėlis” sukūrė šešerių metų ir laimėjo radijo dainų konkursą. Trylikametės Gintarės sukurtos pirmosios reikšmingesnės dainos yra “Mediniai žirgeliai” ir „Dobilo širdy“. Baigė Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos fortepijono ir džiazo improvizacijos studijas. Taip pat baigė Kauno Juozo Gruodžio muzikos  koledžo fortepijono skyrių. 1974 m. įdainavo Monikos rolę miuzikle Ugnies medžioklė su varovais. 1980 m. dainavo filme Dičiaus karjera. 1981 m. Dniepropetrovske laimėjo jaunųjų artistų konkursą ir gavo premiją.

1982 m. emigravo į JAV ir 1983 m. tapo šios šalies piliete. 1990 m. persikėlė gyventi į Jungtinę Karalystę, kur bendradarbiavo su prodiuseriais ir muzikantais Guss Dudgeon (dirbo su Eltonu Džonu), Andrew Claxton (Dead Can Dance), James (Radiohead), Adam Wakeman (Yes – Rick Wakeman sūnumi). Žymiais didžėjais Patrick Pulsinger ir Gaeton Schurrer (Madonos „Ray of Light“), Neil MacLellan (The Prodigy). 1997 m. Anglijoje pasirašė kūrybinę sutartį su EMI šešiems autorinės muzikos albumams. Taip pat pasirašė
leidybinę sutartį su SONY. 2000 m. kovo mėnesį
Europos ir Amerikos rinkoje pasirodė EMI-SONY išleista plokštelė “Earthless”. “Earthless” dainos pasiekė 24 ir 13 hitų vietas Anglijos topuose. 

Kristina Kiminiūtė

Jungtinė Karalystė, Braitonas

Tauragėje lankė Versmės gimnaziją, kurioje paskutinius dvejus metus mokėsi Tarptautinio Bakalaureato Diplomo Programos klasėje. Pabaigusi  mokyklą, įstojo į Notingemo universitetą (The University of Nottingham), kuriame savo bakalauro studijas pradėjo 2015 metais.

Šiuo metu studijuoja Londono ekonomikos ir politikos mokslų mokykloje (London School of Economics and Political Science), kurioje planuoja įgyti magistro laipsnio studijas socialinės ir kultūrinės psichologijos mokslų srityje. Greta studijų, aktyviai domisi socialinėmis problemomis ir jų sprendimu. Keletas problemų pavyzdžių apima visuomenės sveikatą, nedarbą, nusikalstamumą ir socialinę nelygybę. Kaip ambasadorė prisidėtų prie darnaus Tauragės regiono vystymo, atnešant naujausius mokslinių tyrimų rezultatus socialinės gerovės srityje.

Planuoja surengti politinį/mokslo (nepartinį) forumą, siekiantis ugdyti politinį, kultūrinį ir mokslinį mąstymą visuomenėje.

Eglė

Eglė Petravičienė

Kalgaris, Kanada

Gimusi ir augusi Tauragėje. Į Kanadą išvyko 2007 m. Dirba interjero dizaino kompanijoje. 3 metus buvo viena iš Kalgario lietuvių bendruomenės vadovių. Dalyvauja Kanados lietuvių susirinkimuose. Šoka Kalgario lietuvių folkloriniame ansamblyje. Dalyvauja pasaulio lietuvių šokių šventėse. Dalinasi ir garsina Tauragės vardą.

Ketina burti Tauragiškius ir kraštiečius esančius Kanadoje. Bandys suorganizuoti tarptautinį susitikimą tarp Kanados kraštiečių ir Tauragės apsikeisti žiniomis ir idėjomis, galbūt šokių kolektyvų pasirodymais. Gali duoti patarimų po Kanadą keliaujantiems kraštiečiams, pagal galimybę susitikti su Kalgaryje viešinčiais Tauragiškiais.

Laura

Laura Beišė

Mdžaras, Malta

Iš Tauragės išvyko prieš 8 metus. Čia daugiau nei 10 metų dirbo švietimo įstaigose. Vienoje iš jų organizuodavo, režisuodavo įvairius renginius ir projektus.
Šiuo metu dirba didelėje aviacijos – skrydžių aptarnavimo kompanijoje. Viename iš padalinių užima departamento vadovės pavaduotojos pareigas.
Kaip ambasadorė padės krašto žmonėms pasisemti naujų patirčių, malonių įspūdžių Maltoje. Prisidės užmezgant naujus kontaktus tolimesniam bendravimui ir bendradarbiavimui.
Ketina padėti užmegsti draugystę tarp Tauragės ir vieno ar kelių Maltos miestų. Viešintiems Maltoje parodyti/pristatyti meninę muzikinę programą.
Dalyviams suorganizuoti rekreacinę – pažintinę programą ,,Atrask Maltą”

Orestas

Orestas Rimkus

Kraistčerčas, Naujoji Zelandija

Dirbo Tauragiškių įkurtoje įmonėje operatoriumi/inžinieriumi. Šoko Tauragės ansamblyje ,,Jūra”, grojo mušamaisiais Kultūros centro orkestre. Iš Tauragės išvykęs nuo 2016 metų. Metus praleido Australijoje, po to persikėlė į Naująją Zelandiją.

Kaip ambasadorius prisidės Tauragės vardo garsinimu Naujoje Zelandijoje. 

Į Naująją Zelandiją atvykstantiems kraštiečiams galėtų suteikti naudingos informacijos, galėtų aprodyti šalia jo esančius miestus. Duoti naudingų patarimų keliaujantiems. Ištikus nelaimei būtų galima kreiptis dėl pagalbos.

Ketina prisidėti prie Tauragės miesto vystimosi naudingomis idėjomis.

Raimonda Masiulytė–Ramchurn

Malingaras, Airija

Vaikystę praleido Karšuvoje, kaime garsėjančiu Karšuvos piliakalniu bei kraštovaizdžiu. Skaudvilės vidurinėje mokykloje bei Tauragės muzikos mokykloje prasidėjo Raimondos, kaip atlikėjos bei dainų kūrėjos kelias.  Baigė M. K. Čiurlionio menų gimnaziją. Virš 10 metų gyvena Airijoje, neseniai persikėlė į Malingaro miestelį, garsėjantį tradiciniais muzikantais, ežerais ir žirgynais.  Dainuoja su Dublin Gospel choru. Dažnai pasirodo vietinėje Airijos spaudoje. 2019 m. buvo išrinkta Airijos lietuvių Metų žmogumi. Puoselėja ryšį tarp Lietuvos ir Airijos. Tapusi ambasadore ketina įnešti naujų kūrybinių vėjų bei išdidžiai nešti Lietuvos, Tauragės, Skaudvilės bei Karšuvos vardus Airijoje ir pasaulyje.

Eglė Gečienė

Dresdenas, Vokietija

Gimė ir užaugo Tauragėje. Su šiuo miestu yra išlikę stipriausi ir brangiausi prisiminimai. Visą gyvenimą šalia buvo ir yra muzika bei ją mylintys žmonės. Būtent ji, bei dukters meilė smuikui, atvedė į Vokietiją, į Drezdeną. Eglė organizuoja ir rūpinasi dukters muzikine ir koncertine veikla. Dalyvauja Drezdeno lietuvių bendruomenės veikloje. Pasak Eglės Gečienės: „Kultūra yra valstybės ir tautos išlikimo ir raidos garantas. Mano gyvenimo credo: „Tauta be kultūros – tauta be ateities“. Tauragės kraštas užaugino ir augina daug nuostabių, gabių ir talentingų žmonių. Norisi suvienyti ir pristatyti visuomenei, Lietuvai bei užsienio valstybėms šių žmonių kuriamus darbus, parodyti jų talentus, taip garsinant Tauragės vardą.“ Garbės ambasadorė ketina dalintis idėjomis, pasiūlymais plečiant kultūrinius ryšius, organizuojant koncertus ir kitus kultūrinius renginius. Organizuoti edukacines veiklas, kuriuose talentingi, kuriantys žmonės galėtų dalintis patirtimi su vaikais, jaunimu ir kitais žmonėmis, siekiant apjungti kuo daugiau įvairaus amžiaus žmonių, kad jie galėtų atrasti pomėgius, prasmingą laisvalaikio leidimo būdą. Dalintis patirtimi, pagalba tėvams, kurie augina talentingus muzikoje, mene, sporte vaikus, kad jie toliau galėtų ne tik tinkamai ugdyti, vystyti savo gebėjimus, bet ir savo darbais, veiklomis garsintų Tauragės krašto vardą.

Greta Volbikaitė

Arekipa, Peru

Gimusi ir augusi Tauragėje ir šį miestą laiko gimtine, kuris paliko didelę įtaiką formuojantis jos asmenybei. Pamatinės Gretos vertybes formavo tėvai, mokytojai, draugai ir visi kiti sutikti tauragiškiai.   2005 m. baigusi Tauragės „Versmės“ gimnazija, kaip ir daugelis jaunų žmonių, išvažiavau į didmiestį studijuoti. Vilniaus Universitete baigiau Verslo vadybos ir administravimo bakalauro studijas ir taip apsigyvenusi Vilniuje pradėjau savo profesinę karjerą. 2013 m. metais išvykau iš Lietuvos, bet darbo reikalais dažnai tekdavo būti Lietuvoje, tad palaikiau labai artimą ryšį su gimtine. Kai grįžtu – Tauragę aplankau visada. Peru šalyje gyvena 3 metus. Noras keliauti ir pažinti Gretą atvedė į šią šalį. Šiais metais drauge su kitais Peru gyvenančiais lietuviais įkūrė Peru Lietuvių Bendruomene, o ji pati yra bendruomenės sekretorė. Ši bendruomenė ją asmeniškai suartina su tėvyne, jaučiasi artumo jausmas, kai galima kalbėti gimtąją kalba. Šiuo metu dirba turizmo srityje, tad džiaugiasi, kai sutinka keliaujančius lietuvius ir gali pabendrauti, pažinti, patarti ar pagelbėti jei reikia. Domisi menais, patinka dizainas, tapyba, teatras, baletas, tad jei mieste vyksta parodos, ar renginiai šiomis temomis, turėdama galimybę visada juos aplanko. Nesenai save atrado juvelyrikoje, tad laisvu nuo darbo metu, mokosi šio meno ir džiaugiuosi galimybe susipažinti su vietiniais amatininkais.  Gretą motyvuoja noras garsinti Tauragės ir Lietuvos vardą pasaulyje, padėti Tauragei klestėti ir užmegzti ryšius su Peru. Noras padėti ne tik keliaujantiems, bet ir norintiems užmegzti verslo, ar kultūros ryšius su šia šalimi. 

Ieva Kaziliūnaitė

Valensija, Ispanija

Gimė ir užaugo Tauragėje, lankė  Šaltinio progimnaziją, po to išvyko studijuoti į Kauną, kur baigė Sporto Universitetą, kineziterapijos specialybę. Tėveliai, sesuo ir sūnenai vis dar gyvena Tauragėje. Nors Tauragėje viskas be galo pasikeitę, šis kraštas ievai visuomet asocijasi su namais į kur miela grįžti, nors ir ne taip dažnai kaip norėtųsi. Lietuvą palikusi 2015 metais ir išvykusi į Italiją, kur praleido apie metus, po to ją gyvenimas nubloškė į Didžiąją Britaniją, kur dirbo masažuotoja, Redcord terapeute keliose chiropraktikų klinikose. Neseniai dabartinė, pandeminė situacija pakoregavo jos su partneriu planus ir jie nusprendė persikelti į dabartinius jų namus Ispanijoje. Šiuo metu dirba masažuotoja ir laisvu nuo darbo laiku užsiima rankdarbiais.  Ievai būtų smagu garsinti Tauragės kraštą, todėl kad per visus gyvenimo metus svetur teko sutikti nemažai užsieniečių, kuriems teko pabuvoti ir paviešėti Lietuvoje, smagu klausytis kaip jie visi labai gražiai atsiliepė apie Lietuvą ir būtų smagu kad jie gražiai atsilieptų ne tik apie didžiuosius Lietuvos miestus, bet taip pat ir apie gimtąją Tauragę.  Būtų smagu suburti visus Tauragiškius užsiimančius rankdarbiais, ir per garsiausias ir gražiausias Ispanijos šventes pardavinėti savo gaminius, prie šios iniciatyvos galėtų prisijungti ir siuvėjai, kepėjai, tai būtų ne tik būdas smagiai praleisti laiką, bet ir gal šiek tiek užsidirbti. Galbūt tai pavyktų daryti ir tradiciškai,  kasmet.

Ramunė Ordo

Alikantė, Ispanija

Ramunė Ordo gyvena Alikantėje, Ispanijoje, prieš tai mus sėkmingai atstovavo Gdynėje, Lenkijoje ir įvykdė keletą sėkmingų projektų. Moteris gimė Tauragės rajone, Žygaičių apylinkėse. Mokėsi Palangos muzikos mokykloje, sugrįžusi į Tauragę dirbo muzikos mokytoja aštuonmetėse kaimo mokyklose.

1978 m. moteris tapo Lenkijos gyventoja, tačiau nepamiršo Lietuvos: „Visuomet stipriai buvau surišta su Lietuva, bendradarbiavau su Lietuvos miestų saviveiklos kolektyvais, dalyvavau Žygaičių bibliotekos projektuose“,– sako R. Ordo.

Tapusi ambasadore ketina prisidėti prie saviveiklininkų organizuojamų renginių Lenkijoje bei Lietuvoje, bet stiprinti tarptautinį šių šalių bendradarbiavimą bei draugystę turimomis žiniomis. 

 

Dominykas Norgilas

Mičiganas, JAV

Dirba Mičigano universitete, dėsto šio universiteto Matematikos katedroje. Prieš išvykdamas į užsienį, mokėsi Tauragės „Versmės“ gimnazijoje. 2010 m. pradėjo studijas Jungtinėje Karalystėje, 2019 m. baigė finansų matematikos ir statistikos doktorantūrą (University of Warwick).

Naujasis garbės ambasadorius gali patarti besirengiantiems išvykti studijuoti į Jungtines Amerikos Valstijas ir Jungtinę Karalystę, pasidalinti mokslinio darbo patirtimi.

Ieva

Ieva Daubaraitė Palmquist

Ciurichas, Šveicarija

Gyveno Dariaus ir Girėno g., ten buvo pirmieji namai, o vėliau persikrausčius į Kauną didžiąją dalį savo atostogų praleisdavo pas senelius Tauragėje. Tuomet Ievai tai buvo saugus, jaukus, labai gražus ypatingai draugiškų ir linksmų žmonių miestas. 

Ieva yra konsultacinės kompanijos „GrandPartners“ ugdančioji partnerė. Pagrindinės sritys : organizacinė kultūra, elgsenos psichologija, strateginės sesijos, verslo vystymas.

Hobi: nuolatinis tobulėjimas; įvairiausių kultūrų, požiūrių/įsitikinimų pažinimas; rytų ir baltų filosofija/simbolizmas; antropologija; elgsenos psichologija,  Behavioral economics; futurologija; įvairios sporto šakos: tenisas, bėgimas, slidinėjimas, jodinėjimas, šokiai; menas (pati užsiima tapyba).

Norėtų savo žiniomis, patirtimi ir ryšiais prisidėti prie Tauragės miesto ir jo žmonių gerovės.

Vilius Rašimas

Selfosas, Islandija

 

Profesionalus rankinio žaidėjas ir vartininkų treneris UMF Selfoss klube. Taip pat Lietuvos rankinio rinktinės žaidėjas.

Tauragė – Viliaus gimtinė ir jaunystė. Tai yra jo tėvų namai, į kuriuos jis mielai grįžta vasarą, per Kalėdas ar pasitaikius galimybei, kai reikia atstovauti Lietuvos rankinio rinktinę. Viskas, ką jis veikiu dabar ir koks yra, prasidėjo Tauragėje. Ėjo į darželį „Ąžuoliukas“, po to į M. Mažvydo pagrindinę mokyklą, o galiausiai pabaigė  „Versmės“ gimnaziją. 4 klasėje rankinio treneris Vytautas Zėringis pakvietė sportuoti rankinį ir tai sėkmingai daro iki šiol. Vilius labai džiaugiasi, kad turėjau tokią galimybę augti, mokytis ir sportuoti. Iš Tauragės išvyko po mokyklos baigimo 2008 metais.   

Ilgalaikė vizija – sporto organizacija (klubas), kuri apjungia visas Tauragės sporto šakas ir reprezentuoja Tauragės miestą (pvz.: vienodos aprangos visų sporto šakų, vienoda simbolika ir t.t.). Skatinamas bendruomeniškumas, šeimų su vaikais užimtumas.

Trumpalaikė vizija – kaip Tauragės rankinio atstovas, Lietuvos vyrų rankinio rinktinės narys, profesionalus rankinio žaidėjas, o taip pat – vartininkų treneris, norėčiau pasidalinti savo patirtimi su jaunaisiais Tauragės rankininkais ir jų treneriais, suorganizuoti mokomąją treniruočių stovyklą.

Valdas Mikalauskas

Liuksemburgas

Teisininkas lingvistas ES Teisingumo Teismo lietuvių kalbos vertimo skyriuje

Pagrindinę mokyklą baigė Lomiuose 1990 m., po to mokėsi Tauragės 1-ojoje vidurinėje. Ją baigęs, 1993 m. įstojo į VU Istorijos fakultetą. 

Pasak Valdo –  miestas jam visų pirma yra jo žmonės. Geri atsiminimai išliko ir apie 1-osios vidurinės mokytojus. Nors pačiame Tauragės mieste praleido 3 metus, bet tie metai buvo labai svarbūs.

Dalyvauja lietuvių bendruomenės Liuksemburge veikloje. Fotografuoja, yra dalyvavęs keliose parodose. Mėgsta keliauti, skaityti knygas. Nuolat mokosi naujų ir tobulina mokamas užsienio kalbas. Keletą metų aktyviai žaidė stalo tenisą ir net teko dalyvauti Pasaulio lietuvių sporto žaidynėse Klaipėdoje. 

Motyvuoja noras padėti, bendradarbiauti, keistis geromis idėjomis, žiniomis. Pačiam tai būtų gera proga atnaujinti ryšius su Taurage.