Tauragė pasižymi išplėtota pramone – sėkmingai veikia daugiau kaip 15 užsienio kapitalo įmonių. Nuo 2007 metų veikia Tauragės industrinis parkas (TIP) – labiausiai išvystytas privatus industrinis parkas Lietuvoje. Industrinis parkas siūlo pramoninių patalpų nuomą ir pardavimą. TIP įsikūrusios ir sėkmingai veiklą vykdo užsienio kapitalo įmonės – Egersund net, Trelleborg, Tauraplastas, Ansell Protective Solutions Lithuania ir kt. Šiose įmonėse dirba daugiau nei 1000 darbuotojų.

Jei norite investuoti Tauragės rajone, savivaldybė pasiryžusi prisidėti ir padėti kiekvieniems investuotojams, kurie prisidės prie darbo vietų kūrimo ir gerbūvio gerinimo Tauragėje.

Savivaldybė pagal patvirtintą tvarką gali sudaryti Investicijų sutartis su investuotojais Tauragės rajone. Pirmoji investicijų sutartis buvo pasirašytą 2016 m. su AB Vilkyškių pienine pagal kurią Tauragės rajone savivaldybė skyrė 180 tūkst. Eur dujotekiui atvesti.

Tapk ambasadoriumi

Ar nori būti Tauragės ambasadore/iumi ir pasidalinti kontaktais verslininkių/ų, kuriems būtų įdomu investuoti Tauragėje? Būk mūsų trūkstama grandis pasiekti investuotojus, tapk ambasadoriumi ir supažindink Tauragę su investuotojais. Junkis!

INVESTUOTOJŲ ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS, ŽEMĖS NUOMOS IR NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO

Investuotojai savivaldybės  tarybos sprendimu gali būti  atleisti  nuo žemės, valstybinės žemės nuomos ir neilnojamojo turto mokesčio.

MOKESČIŲ  ATLEIDIMO  SĄLYGOS

Investuotojai gali teikti rašytinį prašymą Tauragės rajono savivaldybės tarybai dėl atleidimo nuo  žemės,  žemės nuomos mokesčio ir / ar nekilnojamojo turto mokesčio:

            – 1 metų  laikotarpiui

jei investuota nuo 100 000 eurų iki  250 000 eurų ir sukuriama ne mažiau kaip 2  darbo  vietos Tauragės rajono savivaldybėje  registruotiems  gyventojams;

            – 2  metų laikotarpiui

jei investuota nuo 250 000 eurų  iki  500 000 eurų  ir sukuriama ne mažiau kaip 3  darbo  vietos Tauragės rajono savivaldybėje  registruotiems  gyventojams;

           – 3 metų laikotarpiui

jei investuota nuo 500 000 eurų  iki  1 000 000  eurų  ir sukuriama ne mažiau kaip 7 darbo vietų  Tauragės rajono savivaldybėje  registruotiems  gyventojams

          – 5 metų laikotarpiui

jei investuota nuo 1 000 000 eurų  ir daugiau  ir sukuriama ne mažiau kaip 15  darbo vietų  Tauragės rajono savivaldybėje  registruotiems  gyventojams;

            Dėl ne mažesnių kaip 1 000 000 eurų  kapitalo investicijų (jei  sukuriama ne  mažiau kaip 15 išlaikomų ne mažiau kaip trejus metus darbo vietų) arba jei sukuriama  daugiau kaip 40 išlaikomų  ne mažiau  kaip  trejus  metus  darbo  vietų Tauragės rajono savivaldybė Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka sudaro su investuotojais investicijų sutartis, kuriose nustatomos specialios investavimo ir verslo sąlygos.“