Tauragė pasižymi išplėtota pramone – sėkmingai veikia daugiau kaip 15 užsienio kapitalo įmonių. Nuo 2007 metų veikia Tauragės industrinis parkas (TIP) – labiausiai išvystytas privatus industrinis parkas Lietuvoje. Industrinis parkas siūlo pramoninių patalpų nuomą ir pardavimą. TIP įsikūrusios ir sėkmingai veiklą vykdo užsienio kapitalo įmonės – Egersund net, Trelleborg, Tauraplastas, Ansell Protective Solutions Lithuania ir kt. Šiose įmonėse dirba daugiau nei 1000 darbuotojų.

Jei norite investuoti Tauragės rajone, savivaldybė pasiryžusi prisidėti ir padėti kiekvieniems investuotojams, kurie prisidės prie darbo vietų kūrimo ir gerbūvio gerinimo Tauragėje.

Savivaldybė pagal patvirtintą tvarką gali sudaryti Investicijų sutartis su investuotojais Tauragės rajone. Pirmoji investicijų sutartis buvo pasirašytą 2016 m. su AB Vilkyškių pienine pagal kurią Tauragės rajone savivaldybė skyrė 180 tūkst. Eur dujotekiui atvesti. Antroji investicijų sutartis pasirašyta 2018 m.  su AB Vilkyškių pienine pagal pasirašytą infrastruktūros įrengimo ir (ar) sutvarkymo sutartį tarp Lietuvos Respublikos inovacijų ir ekonomikos ministerijos ir Tauragės rajono savivaldybės administracijos bei VšĮ „Investuok Lietuvoje“ įsipareigojo sumokėti 244 477,16 Eur. Investuotojas įsipareigoja iki 2020 metų gruodžio 31 d. investuoti ne mažiau kaip 6 mln. Eur į pastatus ir įrangą. Trečioji investicijų sutartis buvo pasirašytą 2019 m. su UAB „Gonas“. “. Investicijų sutartyje numatyta, kad investuotojas nuo 2019 metų sausio 1 d. iki 2020 metų rugsėjo 1 d. investuos ne mažiau kaip 1 000 000 eurų į žuvies produktų gamybos technologinę įrangą ir pastatus. Tauragės rajono savivaldybės administracija įsipareigoja kompensuoti Investuotojo už pastotės prisijungimo mokesčio patirtas išlaidas, ne daugiau kaip 44 374,22 Eur už AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ elektros galios padidinimą.

Tapk ambasadoriumi

Ar nori būti Tauragės ambasadore/iumi ir pasidalinti kontaktais verslininkių/ų, kuriems būtų įdomu investuoti Tauragėje? Būk mūsų trūkstama grandis pasiekti investuotojus, tapk ambasadoriumi ir supažindink Tauragę su investuotojais. Junkis!

INVESTUOTOJŲ ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS, ŽEMĖS NUOMOS IR NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO

Investuotojai savivaldybės  tarybos sprendimu gali būti  atleisti  nuo žemės, valstybinės žemės nuomos ir neilnojamojo turto mokesčio.

MOKESČIŲ  ATLEIDIMO  SĄLYGOS

Investuotojai gali teikti rašytinį prašymą Tauragės rajono savivaldybės tarybai dėl atleidimo nuo  žemės,  žemės nuomos mokesčio ir / ar nekilnojamojo turto mokesčio:

            – 1 metų  laikotarpiui

jei investuota nuo 100 000 eurų iki  250 000 eurų ir sukuriama ne mažiau kaip 2  darbo  vietos Tauragės rajono savivaldybėje  registruotiems  gyventojams;

            – 2  metų laikotarpiui

jei investuota nuo 250 000 eurų  iki  500 000 eurų  ir sukuriama ne mažiau kaip 3  darbo  vietos Tauragės rajono savivaldybėje  registruotiems  gyventojams;

           – 3 metų laikotarpiui

jei investuota nuo 500 000 eurų  iki  1 000 000  eurų  ir sukuriama ne mažiau kaip 7 darbo vietų  Tauragės rajono savivaldybėje  registruotiems  gyventojams

          – 5 metų laikotarpiui

jei investuota nuo 1 000 000 eurų  ir daugiau  ir sukuriama ne mažiau kaip 15  darbo vietų  Tauragės rajono savivaldybėje  registruotiems  gyventojams;

Dėl ne mažesnių kaip 1 000 000 eurų  kapitalo investicijų (jei  sukuriama ne  mažiau kaip 15 išlaikomų ne mažiau kaip trejus metus darbo vietų) arba jei sukuriama  daugiau kaip 40 išlaikomų  ne mažiau  kaip  trejus  metus  darbo  vietų Tauragės rajono savivaldybė Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka sudaro su investuotojais investicijų sutartis, kuriose nustatomos specialios investavimo ir verslo sąlygos.“

Smulkaus ir vidutinio verslo subjektai, steigiantys paslaugų teikimo centrus, administracinius, klientų aptarnavimo, gamybos padalinius, gali teikti rašytinį prašymą Tauragės rajono savivaldybės administracijai dėl Savivaldybės teritorijoje esančių negyvenamųjų patalpų nuomos išlaidų kompensavimo:

  1. įsteigus nuo 10 iki 29 naujų darbo vietų Savivaldybėje registruotiems  gyventojams (jeigu su samdomais darbuotojais sudaromos neterminuotos darbo sutartys visai darbo dienai), kompensuojamos negyvenamųjų patalpų nuomos išlaidos pirmus penkis metus, bet ne daugiau kaip 400 eurų vienai darbo vietai per metus;

  2. įsteigus nuo 30 iki 50 naujų darbo vietų Savivaldybėje registruotiems  gyventojams (jeigu su samdomais darbuotojais sudaromos neterminuotos darbo sutartys visai darbo dienai), kompensuojamos negyvenamųjų patalpų nuomos išlaidos pirmus penkis metus, bet ne daugiau kaip 500 eurų vienai darbo vietai per metus;

3. įsteigus daugiau kaip 50 naujų darbo vietų Savivaldybėje registruotiems gyventojams (jeigu su samdomais darbuotojais sudaromos neterminuotos darbo sutartys visai darbo dienai), kompensuojamos negyvenamųjų patalpų nuomos išlaidos pirmus penkis metus, bet ne daugiau kaip 600 eurų vienai darbo vietai per metus.